JUDr. Martin Halada, LL.B., advokát

SPECIALIZACE

SPORY

 • Vypracování žalob, platebních rozkazů a vyjádření
 • Zastupování před soudy
 • Zastupování v rozhodčích řízeních
 • Mimosoudní narovnání
 • Rozvody a spory v rodinném právu

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

 • Zakládání společností
 • M&A (fúze a akvizice, prodej podílů)
 • Asistence s každodenním provozem
 • Nastavení vnitřních struktur
 • Ochrana zájmů společností

TRESTNÍ PRÁVO

 • Obhajoba obviněných před policejním orgánem i před soudem
 • Právní pomoc u podání vysvětlení před policejním orgánem
 • Pomoc obětem trestných činů

SMLUVNÍ PRÁVO

 • Sepis a revize smluv
 • Vyjednávání smluv
 • Vymáhání nároků ze smluv

NEMOVITOSTI

 • Kupní, darovací a jiné smlouvy
 • Advokátní úschova peněz
 • Zřízení věcných břemen
 • Nájemní smlouvy a jejich výpovědi

Kontakt

HALADA LEGAL advokátní kancelář

JUDr. Martin Halada, LL.B., advokát

ev. č. ČAK 19981

IČO: 75417197

DIČ: CZ9110012098

ID Datové schránky: szxsps7

Haštalská 27, 110 00 Praha 1

Děkujeme! Váš dotaz byl odeslán.
Bohužel nedošlo k odeslání Vaší zprávy.

HALADA LEGAL

Haštalská 27, 110 00 Praha 1

+420 774 703 582

halada@haladalegal.cz